Stichting Efia

Eerste Hulp voor Weeshuizen

Welkom op de website van Stichting Efia

Eerste Hulp voor Weeshuizen

DONEER

De oprichting van Stichting Efia

Na vele doelen te hebben gesteund door middel van het ophalen van collectes en kleding, werven van donateurs en donaties en verrichten van vrijwilligerswerk, hadden we toch het gevoel dat we meer konden doen. Er is altijd hulp nodig, echter neemt de bereidheid van de hedendaagse mens om te helpen helaas af. Daarnaast speelt de afname in betrouwbaarheid van goede doelen en hulporganisaties door corruptie een steeds grotere rol.

Er restte ons nog maar één oplossing. Zelf een stichting oprichten. Dit, om zelf de goederenstroom, de financiële middelen en kennisoverdracht te beheren en te controleren, zodat we met zekerheid kunnen zeggen dat onze hulp daadwerkelijk terecht komt waar dit hard nodig is.

Als in Nederland geboren en getogen burgers zijn we bevoorrecht. Zaken die we als vanzelfsprekend nemen zoals het hebben van een veilig onderkomen, een goede maaltijd en schappelijke kleding, willen wij voor anderen die dat niet hebben ook vanzelfsprekend maken, in het bijzonder voor de weeskinderen.

Als wij het heden en de toekomst willen beïnvloeden moeten we bij de kern beginnen. De kinderen zijn die kern. Hoe helpen we de kinderen?

Door de kinderen te voorzien in hun basisbehoeften en te begeleiden naar een sterkere positie in de maatschappij, creëren we een stabielere basis die kan leiden naar een betere toekomst.